Knytte en behandler til en lokasjon

Endret Fri, 10 Feb 2023 ved 10:45 AM

Du har kommet til denne artikkelen fordi du ønsker å legge til behandlere på lokasjonen din. Før du kan gjøre dette, må du både ha opprettet et firma og en lokasjon. Sjekk ut disse artiklene for hjelp med å opprette dette: [Opprette et firma] & [Opprette en lokasjon].


I Behandlernettverk er det firma-administrator som knytter behandlere til lokasjoner og er ansvarlig for at informasjon tilknyttet både firma og lokasjoner er oppdatert til enhver tid. Hvis du har registrert et selvstendig firma, trenger du kun å registrere deg selv. Har du registrert en klinikk (med flere ansatte) skal du knytte til alle behandlere som skal ta imot forsikringspasienter. Her følger en guide for hvordan du knytter behandlere til din lokasjon:


Steg 1: Trykk på firmaet du har opprettet en lokasjon på

 • Velg firma i listen under "Firmaer".
   


Steg 2: Trykk på ønsket lokasjon

 • Velg ønsket lokasjon (klinikk) under "Lokasjoner" nederst på siden.


Steg 3: (Hvis du skal invitere noen andre enn deg selv) Bla ned til "Invitasjoner" og trykk "Inviter personer"

 • Hvis du er en behandler selv, trenger du ikke følge dette steget, ettersom systemet vil finne profilen du har opprettet på denne kontoen. Hvis du skal bruke en annen konto for å opprette en behandlerprofil, må du derimot følge dette steget.
 • Trykk på knappen "Inviter personer" og send en invitasjon til de behandlerne du ønsker skal være knyttet til denne lokasjonen. 
 • Kontroller at du har skrevet inn korrekt e-postadresse. Du vil få en melding om at e-posten har blitt sendt, uavhengig av om e-postadressen er gyldig eller ikke.
 • Personen du har invitert har nå fått en invitasjon på e-post. Behandleren må godkjenne invitasjonen, før du kan fortsette prosessen. Du vil få en e-post med en gang den inviterte personen har godkjent din invitasjon.


    Hva får den inviterte beskjed om?

 1. Den inviterte får en e-post med informasjon om å logge inn i Behandlernettverk.
 2. Om den inviterte ikke har opprettet en behandlerprofil, vil behandleren bli guidet til å lage en før invitasjonen kan godtas eller avslås. Etter at invitasjonen er godtatt, vil du i neste steg kunne knytte denne behandleren til lokasjonen.


Steg 4: Trykk på "Legg til personer"

    

 • Du har mest sannsynlig gått ut av lokasjonssiden siden sist, så følg steg 1 og 2 for å komme tilbake til riktig sted.


Steg 5: Velg profil under "Tilgjengelige profiler"


 • Hvis du selv har opprettet behandlerprofil vil du dukke opp i denne listen, eventuelt sammen med de behandlerne som har godtatt din invitasjon.

Steg 6: Sørg for at den registrerte informasjonen om behandleren er korrekt og trykk "Lagre"


Du må sørge for at informasjonen for den enkelte behandler er korrekt, da dette er informasjon som blir vist for forsikringsselskapene og deres kunder. Sjekk at følgende informasjon er korrekt:

 • Navn, bilde og behandlerprofil (rød boks). Navnet til behandleren hentes direkte fra den tilknyttede behandlerprofilen. Hvis behandleren har lastet opp et bilde av seg selv, vil dette også vises her. Du har mulighet, som firmaadministrator, til å se på behandlerprofilen til dine kollegaer.
 • Du kan velge å overstyre kontaktinformasjon (gul boks), hvis behandler bruker en annen e-postadresse og/eller mobilnummer, enn det som står i behandlerprofilen.
 • Velg hvilket firma denne behandleren skal fakturere fra under "Fakturerende firma" (grønn boks). 
  • Hvis det er felles fakturering på denne klinikken, velger du at behandler "bruker samme org.nr som lokasjonen".
  • Hvis behandler skal fakturere fra eget firma, må behandleren ha opprettet dette firmaet i Behandlernettverk, ellers vil det ikke være synlig i listen. Behandlers eget firma behøver også å ha samarbeidsavtaler med de aktuelle partnerne, før det vil bli mulig å sende fakturaer fra det fakturerende firmaets organisasjonsnummer.
 • Reservasjoner (blå boks) krysses av hvis behandler ikke ønsker et samarbeid med denne partneren. Hvis du ved et uhell krysser av her, vil ikke behandleren være synlig for forsikringsselskapet!Dine steg videre i registreringsprosessen:


 • Du har nå registrert behandlerne som jobber på lokasjonen - nå mangler det å registrere bookingsystem. Gå videre til denne artikkelen [Registrering av bookingsystemer].
 • Hvis du allerede har lagt til bookingsystemet, kan du begynne å knytte behandlerne til riktige profiler i Online Manager. Gå da videre til denne artikkelen [Online manager].Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen