Når en faktura er validert og godkjent hos oss er det ikke mulig å sende inn kreditnota. Dette er fordi saken allerede er gått videre til behandling i systemet. 


Dersom du f.eks. har glemt å sette på en behandling må denne faktureres separat.


I de tilfeller der du får en avvisning på faktura, vil det stå spesifisert i avvisningen om du må sende kreditnota for faktura. Dette kan være hvis f.eks. forsikringskunden har gjort endringer i sin avtale eller har brukt opp dekningen. Begrunnelsen for avvisningen vil alltid være spesifisert i mailen.